Guilty Pleasure


Branding


שפה גרפית ל׳מסעדת חטאים׳ אשר התפתחה בהשראת הצנזורה ומגבלות חופש הביטוי באיראן,
המיתוג מתבסס על אלמנט המחיקה הנראה ובלתי נראה, על המוסרי ולא מוסרי אשר לרוב גם מהנה. המיתוג נותן ביטוי למיניות והיצריות המודחקים ויוצר תחושת מציצנות

קורס מיתוג - בהנחיית אמנון אילוז

Mark
About   ︎  ︎   ︎ 
Mark