MOOZ


Urban garden
Branding Design


הצעה מיתוג לגינה אורבנית ברחבי שנקר. 
המטרה לייצר פינות ירוקות ומרגיעות ברחבי הקמפוס ולגרום לסטודנט לקחת פסק

זמן, הטיפול בגינה והמנוחה יצמיחו לסטודנט רעיונות חדשים, ומשם הגיע שם המותג ״מוז״
המותג שואב השראה מחלקיקי צמחים שנבדקו מתחת למיקרוסקופ, והלטרינג בהשראת צינורות ההשקייה. 

קורס מיתוג - בהנחיית יואב גתי
  
Mark
About   ︎  ︎   ︎ 
Mark