Treval guide


Illustration - Branding


׳־מיתוג מאויר לתייר: מדריך טיולים ל׳קטמנדו׳ ופיתוח שפה גרפית ל׳פפואה ניו גינאה׳ 
העושה שימוש בחיות וטבע המאפיינות את אותו איזור.
האלמנטים המאוירים מקבילים ומותאמים לפונקציה של האובייקט המעוצב.


קורס מעצב מאייר - בהנחיית דקל בוברוב ורוני פחימה

Mark
About   ︎  ︎   ︎ 
Mark